Persondatapolitik​

Behandling og beskyttelse af personoplysninger

Kundeinformation

Som led i indgåelse af en aftale/kontrakt omkring udførelsen af et arbejde, behandler Hasseris Murerfirma ApS en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail, tlf. m.m.) og vi skal derfor i henhold til Databeskyttelsesforordningen give en række oplysninger.

Dataansvarlig:

Hasseris Murerfirma ApS

Kontaktoplysninger:
Hasseris Murerfirma ApS
Ravnhøj 70, 9000 Aalborg
Mail: mail@sdo.dk
Mobil: 20 46 06 60
CVR: 17 87 71 35

Vi behandler og indsamler personoplysninger med det formål at kunne gennemføre kommunikation, beregne/udarbejde tilbud samt indgå aftaler og entreprisekontrakter og overholde relevant lovgivning.

Vi behandler kun ”almindelige” personoplysninger i Hasseris Murerfirma ApS.


Ved almindelige oplysninger forstås bl.a. navn, adresse, stillingsbetegnelse, køn, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse, mailkorrespondance, virksomhedsnavn og CVR-nr.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kommunikation, aftale/kontrakt og lovgivning.

Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af entrepriseopgaven eller anden aftale.

Personoplysninger vil kunne blive videregivet til f.eks. underleverandører, offentlige myndigheder, rådgivere, advokater m.fl.


Al videregivelse er med henblik på, at arbejdet/aftalen kan udføres.

Til brug for opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Hasseris Murerfirma ApS almindelige personoplysninger om dig hos de kommunale byggemyndigheder, hvis dette er påkrævet.

Hasseris Murerfirma ApS videregiver oplysninger til databehandlere og andre samarbejdspartnere i det omfang det er relevant – bl.a. EG og Bluegarden.

Hasseris Murerfirma ApS videregiver ligeledes oplysninger vedr. ansættelse til Bluegarden, Pension Danmark, EG og Topdanmark – med henblik på lønudbetaling, pension og forsikring.

Hasseris Murerfirma ApS overfører ikke dine oplysninger til tredjelande.
Fotos af dit byggeprojekt kan forekomme på vores hjemmeside.

Endvidere har vi adgang til hjemmesidens besøgendes brug af hjemmesiden – bl.a. hvilke sider der er besøgt, hvor længde den besøgende har været på sitet m.m. Dette udelukkende for at forbedre hjemmesiden.

Ved enhver accept om udførsel af kontrakt/aftale eller lignende, gives der SAMTYKKE til, at Hasseris Murerfirma ApS behandler og opbevarer disse personlige oplysninger.

Oplysninger /dokumenter der har relation til entreprisen vil blive gemt i op til 10 år i.h.t. forældelsesloven for private bygherrer samt jfr. AB92/AB18.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger Hasseris Murerfirma ApS behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om kundeforholdet)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse)
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og ret til at gøre indsigelse mod denne
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger)


I forbindelse med regnskabsmæssig lovgivning, kan der dog ikke slettes personlige oplysninger, så snart der er faktureret jfr. forældelsesloven/bogføringsloven 5 år.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk​.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, hvis du mener, at Hasseris Murerfirma ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.​

Vil du vide mere?

Kontaktoplysninger

Vi er dit murerfirma i Aalborg. Vi elsker at gøre kunder glade og levere en super god service. Det handler om kommunikation mellem os og vores kunder, for at projektet kan lykkedes 100%.

Mobil

20 46 06 60

​E-mail

mail@sdo.dk

adresse

Ravnhøj 70, 9000 Ålborg

CVR: 17877135

Er du interesseret?

Indhent dit tilbud her ↓

Udfyld formularens felter, hvor vi efterfølgende vil kontakte dig omkring tilbudet.​

Vi svarer dig inden for 24-48 timer.​ Vi ser frem til at høre fra dig!

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt